Tính xác suất nhận visa Mỹ...

Tính xác suất

Nâng cao khả năng nhận visa của bạn

Năm 2018, trong số hơn 230.000 hồ sơ xin visa đi Mỹ, 30% ứng viên bị từ chối visa ở Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tỷ lệ này ở Hồ Chí Minh là 50%. Chúng tôi có thể giúp hồ sơ của bạn mạnh hơn nhiều trong mắt của những nhân viên chính phủ khó tính.